Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI NGHỊ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ AN KHÁNH LẦN THỨ 6, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

21-04-2022 15:53

Chiều ngày 20/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Khánh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 nhằm Sơ kết công tác Mặt trận quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022; Triển khai một số nhiệm vụ trong tâm công tác mặt trận năm 2022; Kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

          Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể  cùng với các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

            Trong 3 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố nền quốc phòng-an ninh ở địa phương. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận huyện triển khai thực hiện tốt. Hệ thống tổ chức của Mặt trận cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận cơ sở từng bước có sự đổi mới và mang lại kết quả tích cực.

           Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công tác Mặt trận trong 3 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, vận động tuy được chú trọng nhưng có nội dung vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; một số phong trào triển khai nhưng chưa được duy trì thường xuyên, chưa bền vững,  chưa huy động đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời… trên cơ sở đó, Hội nghị đã đề ra phương hướng và chương trình hành động phối hợp công tác mặt trận năm 2022.

            Cũng tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hoan - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã đã tiến hành kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

T/h: Hồng Thắm
(Nguồn tin: UBMTTQ xã)

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16357

Tổng truy cập: 438482