Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin hoạt động của xã

Tập huấn lớp "Quản trị nội dung Cổng/Trang thông tin điện tử" do VNPT Thái Nguyên tổ chức

24-09-2021

Thực hiện Công văn số 1761/UBND-VHTT ngày 21/9/2021 của UBND huyện Đại từ về việc cử cán bộ tham gia lớp tập huấn quản trị nội dung Cổng/Trang thông tin điện tử. Với mục đích bổ sung các kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, biên tập tin bài truyền thông liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị công tác. VNPT Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng quản trị Cổng/Trang thông tin điện tử cho các cán bộ kỹ thuật trực tiếp đảm nhiệm công tác quản trị, cung cấp thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:9595

Tổng truy cập: 152884