Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ký kết giao ước thi đua các huyện, thành phố, thị xã

02-04-2021 10:07

 

Ngày 31/3, tại huyện Đại Từ Cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Đức Lực - UVBCH đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; đ/c Nguyễn Xuân Quang - PBT TTHU, đ/c Phạm Quang Anh - PBT HU, Chủ tịch UBND huyện; đại diện 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự thảo kế hoạch, quy chế hoạt động và bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2021 của Cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã năm 2021. Cũng tại đây, đại diện một số huyện, thành phố, thị xã đã tham gia một số ý kiến vào dự thảo quy chế hoạt động của Cụm thi đua, thành phần tham gia các hội nghị của cụm thi đua, các chỉ tiêu thi đua, cách chấm điểm cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ…Là đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2021, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đại Từ đã phát động thi đua năm 2021.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua năm 2021 với các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thi đua phát triển văn hóa xã hội toàn diện, hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác khen thưởng; nâng cao hiệu quả bộ máy đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng…

 

Nhân dịp này, 3 tập thể đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 3 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

T/h: Huyền Trang - Quang Tuấn

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4111

Tổng truy cập: 46609